Zumba

Instructor: Maria Gonzalez Nino
Location: BV School Gym
Time: 6 – 7pm
Day: Thursday

September October November
Sept 21 Oct 5 Nov 2
Sept 28 Oct 12 Nov 16
Oct 19 Nov 23
Oct 26 Nov 30